Essay about Vision Mission of Spcis

Eyesight Mission of Spcis

" Ang Pagtalakay sa Eyesight – Mission ng St Paul College of Ilocos Sur”

I. Layunin:

Pangkalahatang Layunin:

1 . Maipahayag sa iba ang buong nilalaman at by tunguhin ng Vision – Mission ng paaralan ko.

Tiyak mhh Layunin:

1 . Makita at masuri ang mga naisin at mithiin em gusting bigyang pansin ng Vision – Mission ng paaralan ko. 2 . Matukoy at maunawaan ang mahahalagang puntos u aytem na bumubuo social fear Vision – Mission ng paaralan ko. 3. Masabi at maipaliwanag ang nilalaman ng Perspective – Quest ng paaralan ko. 5. Maisa-isa ang mga mahalagang bagay bist du lubos na makakatulong sa pag- unlad at tagumpay ng paaralan, administrasyon, mga kawani, mga guro for higit sa lahat, ang mga mag-aaral. 5. Maisabuhay ang mga nabanggit bist du punto u aytem pra sa pagpapatuloy ng buhay sa loob at lemtas ng paaralan.

II. Kontent:

A. Maikling Kasaysayan ng St . Paul College of Ilocos Sur

Ang St . Paul College of Ilocos Sur ay isa social fear mga tatlumpu't anim na paaralan na pinangangasiwaan ng Sisters of St . Paul of Chartres dito social fear Pilipinas.

Noong ika-11 ng Enero, 1905, tinanggap national insurance Mother Candida Cousin, Punong Guro ng Extreme Orient, ang imbitasyon galling kay Monsignor Dougherty para pangasiwaan ang paaralan, " each of our Lady with the Holy Rosary” (Colegio delete Rosario). Noong ika-5 ng Hunyo, 1905, dumating sa Vigan ang pitong masisigasig at matatapat na mga madre afin de ihanda ang paaralan. Sila ay sina Sister Martha de St Paul, ang Superior Foundress, Sister Suzanne de Sacre Coeur, Sister Gilbert Andois, Sister Theopane de la Croix Fleury, Sis Julia de Benoit Dieses Remedios, Sis Josephine Rapperport at Sibling Madeleine Lau. Tatlo pang mga cama ang dumating noong ika-12 ng Setyembre, 1905. Sila ay deras Sister Augustine Marie, Sis Agnes Marie at Sibling Ambroisine, ang kauna-unahang Pilipinang madre mhh sumama sa kanila for si Sister Colomba ang huling dumating sa taong ito. Pagtuturo sa fundamental, trabahong pangkatekista at ARTISTRY gaya ng Musika, Pagpinta, Pagtahi by Paglaga ay ang mga unang disciplina na itinuro sa paaralan. Ang Principal at More advanced Grades ay kinilala ng gobyerno mhh dapat magbigay ng katibayan at diploma. Ang paaralan ay isinama sa ilalim ng titulong " Ladies College of Our Lady in the Rosary” noong ika-11 ng Enero 1911. Noong 1912, ipinakilala ang edukasyon sa sekundarya. Naganap noong 1916 ang kauna-unahang pagtatapos social fear sekundarya. Kinilala ang paaralan bilang Rosary Academy noong 1941. Ang mga prima ay nagplanong magbukas ng Normal Course pero hindi ito natuloy dahil sa World War II. Natamo ng Younger Normal School ang rekognisyon galing sa gobyerno at ang pangalan ng paaralan ay troubling Rosary Community college noong 1946. Ang unang dalawang taon ng Tolerante Arts ay kinilala noong 1948. Pinalitan na naman ang panagalan nito by nagging Rosary College mhh lamang. Nakilala ang mga kursong ito: Elementary Training course sa Pagpiano, dalawang taong Junior Program sa Pagpiano at dalawang taong Teacher's Course social fear Pagpiano noong ika-1 ng Hulyo, 1950. Noong ika-1 ng Hulyo, 1952, nakuha nila ang pahintulot para magbukas ng apat mhh taong Tolerante Arts (AB) na kurso. Makalipas ng isang taon, ika-15 ng Hulyo, 1953, ang pahintulot para magbukas ng apat na taong Bachelor of Science em virtude de sa elementarya ay naipagkaloob. Tumanggap ng kauna-unahang mga lalaking estudyante si Sister Marie Cleotilde ng Get across Andres, ang Dean ng departamento ng kolehiyo. Social fear kadahilanang dumadami ang populasyon ng paaralan, kinailangan nilang gumamit ng ilan social fear mga kwarto sa Immaculate Conception Minimal Seminary, in sa pagkakataong iyon, walang tao dahil ang mga seminarista ay nagpunta sa ibang lugar. Nakabili sila ng walo at kalahating ektarya ng lupa sa Bantay, Ilocos Sur social fear taong 60 hanggang 1966. Kinailangang gamitin ng mga estudyante social fear kolehiyo ang Burgos Residence na ngayon ay Museo ng mga Ayala, noong nasunog ang seminary. Ang pagtayo ng Anex Building sa Bantay ay nangyari noong Enero 1968. Ang Rosary University ay napasailalim sa bagong nitong pangalang " St...